Wordt Vriend van de Dorpskerk Wordt Vriend van de Dorpskerk
Iedereen die de stichting financieel ondersteunt wordt Vriend van de Dorpskerk.  
Elke kleine of grote gift is altijd van harte welkom op rek.nr. NL38RABO 0355 3629 45, ten
name van de Stichting Vrienden Dorpskerk Barendrecht! 

De Belastingdienst heeft onze stichting de status verleend van 'Algemeen nut beogende instelling'. Daardoor kan gebruik worden gemaakt van bepaalde belastingvoordelen bij erven, schenken en giften. Onze penningmeester kan u daarbij behulpzaam zijn. Meer informatie daarover vindt u ook op de volgende website van de belastingdienst, lees verder >>
terug