ANBI status ANBI status
 
De Stichting Vrienden van de Dorpskerk heeft de ANBI-status.
De belastingdienst heeft onze stichting de status verleend van 'Algemeen nut beogende instelling'. Daardoor kan gebruik worden gemaakt van bepaalde belastingvoordelen bij erven, schenken en giften. Onze penningmeester kan
daarbij behulpzaam zijn.
Meer informatie vindt u ook op de volgende website van de belastingdienst, lees verder >>
Elke kleine of grote gift is altijd van harte welkom op rek.nr. NL38RABO 0355 3629 45, ten name van de Stichting Vrienden Dorpskerk Barendrecht! 

 
terug