Samenstelling stichtingsbestuur

De voorzitter luidt de klok
Samenstelling stichtingsbestuur
Het stichtingsbestuur bestaat uit vrijwilligers, die onbezoldigd meewerken aan de activiteiten van de stichting.
De samenstelling is sinds januari 2022:
Wim Vonk voorzitter
Arco van der Lee secretaris / PR 
Arend van Oosten penningmeester
Loek van Doorn vertegenwoordiger Protestantse Dorpskerkgemeente
Cees van den Heuvel
                           
bestuurslid
 
terug