Laatste nieuws Laatste nieuws

Informatieve borrel over gerestaureerde Dorpskerk 
De stichting Vrienden van de Dorpskerk ondersteunt al decennia het 'oudste huis van Barendrecht'. Zo werden de restauraties van het torenuurwerk, de klokkenstoel en de luidklok gefinancierd door de vriendenstichting. Nu een periode van tien jaar restaureren is afgerond, is er reden om daar ook als vriendenstichting bij stil te staan. Zo wordt er een informatieve borrel georganiseerd over vernieuwingen in de Dorpskerk. Naast de afronding van de restauraties, is de Dorpskerk opnieuw ingericht met stoelen en kan ook de noordbeuk van de kerk tegenwoordig op meerdere manieren ingezet worden. De stichting Vrienden van de Dorpskerk wil hier op maandag 20 februari aandacht aan besteden. Tijdens een borrel in de Noordbeuk wordt verteld over de restauraties die de afgelopen jaren zijn uitgevoerd. Ook is te zien hoe de Noordbeuk afgescheiden kan worden van de rest van de kerk en apart verhuurd kan worden. Tenslotte is er aandacht voor het energiegebruik in het 510 jaar oude gebouw. Er zijn plannen om de kerk duurzamer te maken. De bezoekers krijgen ook een rondleiding door de kerk.  De borrel wordt gehouden van 17 tot circa 19 uur en is bedoeld voor iedereen die belangstelling heeft voor de Dorpskerk. Bezoekers wordt gevraagd om zich vooraf aan te melden via het mailadres a.vd.lee@hotmail.com   Burgemeester Govert Veldhuijzen en oud-burgemeester Jan van Belzen hebben al toegezegd aanwezig te zijn. De toegang is gratis. Na afloop is er gelegenheid voor een vrije gift. Omdat het onderhoud van de kerk ook in de komende jaren veel geld zal kosten, zijn giften nog steeds broodnodig. Rabobank: NL 38 RABO 03553.62.945 t.n.v. stichting Vrienden Dorpskerk Barendrecht. 17.01.23
'Vieren en vooruitkijken: van U is de toekomst, kome wat komt'
Sinds de viering van het 5e eeuwfeest van de Dorpskerk in 2012 is er veel gebeurd: zowel in de monumentale Dorpskerk zelf, alsook in de protestantse Dorpskerkgemeente die de kerk als thuisbasis heeft. Door tal van restauratieprojecten werd de Dorpskerk gereed gemaakt voor de toekomst. Ook in de kerkelijke gemeente waren er belangrijke ontwikkelingen. Zo vonden na bijna 125 jaar scheiding gereformeerden en hervormden zich in de samengevoegde protestantse Dorpskerkgemeente. Reden genoeg om aandacht te besteden aan het 510-jarig bestaan van het 'oudste huis van Barendrecht'. Het motto van het jubileum is: 'VIEREN EN VOORUITKIJKEN'. In een feestelijke eredienst op 1 mei werd het jubileumjaar gestart. Het thema van de viering 'Van U is de toekomst, kome wat komt' getuigde van visie en vertrouwen in de toekomst. De uitzending van de kerkdienst is nog terug te kijken via de videokanalen van de kerk. In de loop van het komende jubileumjaar zullen er nog enkele activiteiten worden georganiseerd er door de stuurgroep Toekomst Dorpskerk. 30.04.22
Torenhaan teruggeplaatst op 'haar Dorpskerk' 
klik voor vergrotingOp 26 april 2022 waren de restauratoren de firma Daelmans al om 7 uur bezig bij de Dorpskerk met het terugplaatsen van de gerestaureerde wijzerplaten, wijzers en het eeuwenoude torenkruis met de opnieuw vergulde bol en weerhaan. Het hoogtepunt van de hele operatie was het terugplaatsen van de torenhaan op het torenkruis. Dat gebeurde rond het middaguur in aanwezigheid van tal van belangstellenden. Ook mevrouw Coks Laban was natuurlijk van de partij. Met haar negentig jaar is zij een van de oudste nog actieve leden van de Dorpskerkgemeente. 'Mag ik mee naar boven?' vroeg zij. De restaurator legde haar eerst uit welke veiligheidsmaatregelen vereist waren, waarna ze zei dat ze dolgraag mee naar boven zou willen gaan. En zo beleefde Coks de dag van haar leven, toen zij samen met de restaurator in speciale veiligheidsgordels omhoog werd gehesen in de kraanbak, en zo kon zij het plaatsen van de torenhaan van heel dichtbij meebeleven. Eenmaal weer veilig beneden was ze bijzonder enthousiast: 'Wat was dat prachtig, die vergulde haan op 'MIJN' Dorpskerk! Voor de video, kijk verder >> 29.04.22
Mutatie stichtingsbestuur 
Na twaalf jaar is Tineke van der Meer teruggetreden als ouderling-kerkrentmeester van de protestantse Dorpskerkgemeente. Daarmee is ook een einde gekomen aan haar bestuurslidmaatschap van onze stichting. Als haar opvolger is door de Dorpskerkgemeente de heer Loek van Doorn voorgedragen. Loek zal in de eerstkomende bestuursvergadering worden benoemd als bestuurslid van de stichting. Loek is in de afgelopen decennia nauw betrokken geweest bij de Dorpskerk in tal van verchillende functies. 
Hoogtepunt torenrestauratie
Op dinsdag 26 april rond het middaguur zal letterlijk en figuurlijk een hoogtepunt worden bereikt in een decennium lang restaureren van de Barendrechtse Dorpskerk. Nu de weers- én windomstandigheden bekend zijn voor die dag, is definitief vastgesteld dat dan de gerestaureerde en opnieuw vergulde torenhaan zal worden teruggeplaatst op de spits van de Dorpskerk. Hoewel dit nog niet helemaal het einde van de tienjarige restauratieperiode van de Dorpskerk betekent, is dit in elk geval de afronding van de restauratieprojecten van de kerktoren en van het torenuurwerk. Hoewel er weinig ruchtbaarheid gegeven zal worden aan dit heugelijke moment, nodigen we de bezoekers van de website graag uit om even langs te komen. Dan kunt u getuige zijn van dit bijzondere moment in de 510-jarige geschiedenis van de Dorpskerk. De kerkrentmeesters zijn dankbaar, voor de steun uit vele hoeken in de afgelopen jaren die het mogelijk hebben gemaakt om al deze restauratieprojecten te realiseren. De restauratieprojecten in de toren zijn dus net afgerond, voordat op zondag 1 mei, in een bijzondere eredienst, het jubileumjaar ‘510-jaar Dorpskerk’ zal starten onder het motto: ‘Vieren en vooruitkijken: Van U is de toekomst, kome wat komt!’ 24.05.22
Restauratievergunning verleend
De aanvraag voor een vergunning om de restauratiewerkzaamheden aan de toren van de Dorpskerk uit te gaan voeren, is gehonoreerd door de Gemeente Barendrecht! Zodra de wettelijke bezwaartermijn is verstreken, kunnen de werkzaamheden starten. Ondertussen worden gesrpekken gevoerd met de restauratie-adviseur van Bureau Lakerveld en de beoogde aannemers van de restauratie van het voegwerk van de kerktoren en de retauratie van de aandrijving van de wijzers, de wijzerplaten en de weerhaan en pijnappel op de torenspits. Op deze website en die van de Dorpskerk zal verslag worden gedaan van de voortgang van de werkzaamheden. 12.01.22 
Vriendenstichting ondersteunt supplement op jubileumboek 
De Stuurgroep Toekomst Dorpskerk van de Protestantse Dorpskerkgemeente heeft het initiatief genomen om ter gelegenheid van het 510-jarig bestaan van de Dorpskerk een supplement te maken op het in 2012 verschenen boek 'Vijf eeuwen Dorpskerk'. Net als bij de uitgave van dat jubileumboek is aan de stichting Vrienden van de Dorpskerk (SVDK) verzocht of zij zich garant wilden stellen voor de kosten van de uitgave van het nieuwe boek. De eventuele positieve opbrengst van het boek zal ten goede komen aan de SVDK. 
Het bestuur van de Vriendenstichting heeft positief gereageerd op dat verzoek. Daarmee kunnen de redacteuren Wim de Regt, Hans van Gelder en Simon Hoek gaan werken aan de afronding van het boek, dat qua lay-out vergelijkbaar zal worden uitgevoerd als het bestaande jubileumboek en ongeveer 200 pagina's zal omvatten.
Enerzijds zullen in de vorm van een Canon alle activiteiten in de Dorpskerk en de Dorpskerkgemeente in periode 2012 - 2022 worden beschreven. Anderzijds zullen een groot aantal verdiepende verhalen worden opgenomen over de vele restauratieprojecten in het 'oudste huis van Barendrecht' in de afgelopen 10 jaar. Het boek zal verschijnen in mei 2022 bij het 510-jarig jubileumfeest.
03.08.21
 
terug