Jaarverslag 2021 Jaarverslag 2021
ANBI-status
De Stichting Vrienden van de Dorpskerk heeft de ANBI-status.
De belastingdienst heeft onze stichting de status verleend van 'Algemeen nut beogende instelling'. Daardoor kan gebruik worden gemaakt van bepaalde belastingvoordelen bij erven, schenken en giften. Onze penningmeester kan u daarbij behulpzaam zijn.
Meer informatie vindt u ook op de volgende website van de belastingdienst, 
lees verder >>

Elke kleine of grote gift is altijd van harte welkom op rek.nr. NL38RABO 0355 3629 45, ten name van de Stichting Vrienden Dorpskerk Barendrecht! 

Financieel jaarverslag 2021
Het bestuur van de Stichting Vrienden van de Dorpskerk heeft het financiële jaarverslag over 2021 vastgesteld. In de loop van 2021 werd aan schenkingen en giften een bedrag van bijna € 12.000 ontvangen. Voor komende ondersteuningsprojecten is eind 2021 een bedrag van bijna € 29.000 opgebouwd. Lees verder >> 30.11.22
 
terug