Beleidsplan 2020 - 2025 Beleidsplan 2020 - 2025
Hoofdlijnen actuele beleidsplan 2020 – 2025
Overeenkomstig de statuten heeft de Stichting heeft zich ten doel gesteld (financiële) middelen te verwerven of zich anderszins in te zetten voor het behoud van de Dorpskerk Barendrecht als gebedshuis, cultureel centrum en monumentaal gebouw.
Hiermee wordt het belang van het behoud van de centrale rol van de Dorpskerk in Barendrecht en omstreken duidelijk onderstreept. Samenwerken en het blijvend ontplooien van initiatieven is hierbij van essentieel belang.

Voor de periode 2020 – 2025 wordt deze doelstelling volgens de volgende hoofdlijnen uitgevoerd.

Het verwerven van financiële middelen
  1. Via de ontwikkelde SVDK-website en de eigen promotiefolder de Barendrechtse samenleving attenderen op de mogelijkheden om via de Stichting Vrienden van de Dorpskerk (SVDK) het ‘oudste huis van Barendrecht’ te behouden voor komende generaties.
  2. Door het organiseren van specifieke activiteiten, zoals een ‘benefietdiner bij kaarslicht’ in de Dorpskerk, geld te werven voor specifieke restauratieprojecten. Een voorbeeld daarvan is de restauratie van het monumentale torenuurwerk en de eeuwenoude luidklok.
  3. Het promoten om via meerjarige schenkingen die mensen te benaderen, die geen band meer hebben met de protestantse geloofsgemeenschap in Barendrecht, maar wél met het monument Dorpskerk.

Het zich anderszins in te zetten voor het behoud van de Barendrechtse Dorpskerk Barendrecht als gebedshuis, cultureel centrum en monumentaal gebouw.  Door middel van:
  1. Het in nauw overleg met het kerkbestuur bepalen welke gerichte acties gewenst zijn. Dit overleg loopt via de Stuurgroep Toekomst Dorpskerk, onderdeel van de Protestantse wijkgemeente Dorpskerk van de Protestantse Gemeente Barendrecht (eigenaar van het gebouw).
  2. Het ondersteunen van het kerkbestuur om de multifunctionaliteit van het gebouw te bevorderen. Zoals de financiële ondersteuning van de aankoop van nieuw meubilair en het groot onderhoud van het Dorpskerkorgel (dat een belangrijke functie heeft in de erediensten en bij concerten).
  3. Het ondersteunen van initiatieven om de Dorpskerk als muziekpodium te promoten. Zoals het initiatief om de concertserie ‘Klassiek uitgelegd’ mogelijk te maken. Dit is gericht om populair klassieke muziek bij een breder publiek bekend te maken en de Dorpskerk daarbij als uitvoeringslocatie te promoten.
  4. Het ondersteunen van initiatieven om de Dorpskerk bij de jaarlijkse Monumentendag prominent onder de aandacht te brengen.
  5. Het ondersteunen van initiatieven om de viering van het 510-jarig bestaan van de Dorpskerk in 2022 mogelijk te maken. Zoals het in financiële zin ondersteunen van de uitgifte van een jubileumboek, waarin de restauraties van het kerkgebouw in de periode 2012 – 2022 worden beschreven.
  6. Het benutten van het netwerk van ‘Vrienden van de Dorpskerk’ om de rol van het internationaal beschermde rijksmonument in de Barendrechtse samenleving te bevorderen.
terug