Activiteiten 2021

Luidklok Dorpskerk
Activiteiten 2021
Vanwege de voortduring van de Corona-pandemie konden er in 2021 nauwelijks activiteiten plaatsvinden.

Vriendenstichting ondersteunt supplement op jubileumboek 
De Stuurgroep Toekomst Dorpskerk van de Protestantse Dorpskerkgemeente heeft het initiatief genomen om ter gelegenheid van het 510-jarig bestaan van de Dorpskerk een supplement te maken op het in 2012 verschenen boek 'Vijf eeuwen Dorpskerk'. Net als bij de uitgave van dat jubileumboek is aan de stichting Vrienden van de Dorpskerk (SVDK) verzocht of zij zich garant wilden stellen voor de kosten van de uitgave van het nieuwe boek. De eventuele positieve opbrengst van het boek zal ten goede komen aan de SVDK. 
Het bestuur van de Vriendenstichting heeft positief gereageerd op dat verzoek. Daarmee kunnen de redacteuren Wim de Regt, Hans van Gelder en Simon Hoek gaan werken aan de afronding van het boek, dat qua lay-out vergelijkbaar zal worden uitgevoerd als het bestaande jubileumboek en ongeveer 200 pagina's zal omvatten.
Enerzijds zullen in de vorm van een Canon alle activiteiten in de Dorpskerk en de Dorpskerkgemeente in periode 2012 -2022 worden beschreven. Anderzijds zullen een groot aantal verdiepende verhalen worden opgenomen over de vele restauratieprojecten in het 'oudste huis van Barendrecht' in de afgelopen 10 jaar. Het boek zal verschijnen in mei 2022 bij het 510-jarig jubileumfeest.
03.08.21
 
terug