Activiteiten 2020

Gerestaureerde torenuurwerk (ca. 1610-1625)
Activiteiten 2020
In het jaar 2020 beïnvloedde het Coronapandemie ook de activiteiten van de stichting, maar achter de schermen ging de geldwerving en de ondersteuning door individuele Vrienden door. De restauraties van het torenuurwerk, de klokkenstoel en de luidklok konden gelukkig wel worden afgerond ondanks de Coronaperikelen. 
 
Terugblik op 2020

Adieu aan een Vriend van de Dorpskerk
Op kerstavond 2020 heeft de Dorpskerk een groot Vriend verloren: Arij Kammeraad overleed op 73-jarige leeftijd. Hij is vele jaren ouderling-kerkvoogd geweest en penningmeester van het (toenmalige Hervormde) College van Kerkrentmeesters. De laatste jaren was hij penningmeester van de stichting Vrienden van de Dorpskerk en de Stichting LDfonds. Beide stichtingen hebben in de afgelopen decennia veel bijgedragen aan de financiering van restauratie- en onderhoudsprojecten in de Dorpskerk. Bescheiden als Arij was, werkte hij altijd in stilte op de achtergrond maar zijn inzet is van grote waarde geweest voor de Dorpskerk en de Dorpskerkgemeente. Wij wensen zijn vrouw en verdere familie Gods onmisbare troost toe. Adieu Arij. 27.12.20  

Oplevering restauratie torenuurwerk, klokkenstoel en luidklok
Op woensdag 25 november 2020 is een van de meest interessante restauraties van de afgelopen decennia in de Dorpskerk afgerond. Nadat restaurator Ralf van Veghel nog twee kleine aanpassingen aan het torenuurwerk had aangebracht, konden de kerkrentmeesters Diete Dumans, Tineke van der Meer en Simon Hoek de oplevering van deze restauratie formeel afgerond verklaren. Dit gebeurde in aanwezigheid van adviseur Loek Romeyn van de Stichting tot Behoud van het Torenuurwerk en Toine Daelmans oprichter van het gelijknamige gespecialiseerde restauratiebedrijf. Vanwege de Corona-situatie konden er jammer genoeg geen andere mensen worden uitgenodigd. Deze restauratie, die zo'n € 50.000 heeft gekost, kon worden gerealiseerd dankzij een volledige financiering door de stichting Vrienden van de Dorpskerk. Toen het uit ca. 1610 daterende torenuurwerk om twaalf uur had geslagen stond koster-beheerder Rob Bruin klaar met een heerlijke lunch voor de aanwezigen. 25.11.20

Restauratie Torenuurwerk afgerond
Het uurwerk uit het begin van de 17e eeuw is gerestaureerd door de firma Daelmans te Lierop. In de afgelopen weken is het uurwerk weer opgebouwd op de uurwerkzolder door restaurator Ralf van Veghel. Op 9 april 2020 om 00.00 uur werd het torenuurwerk weer ingang gezet. De aandrijving geschiedt door gewichten die langs de muur zijn opgehangen.  Tot 1960 werden de touwtrommels van het uurwerk dagelijks opgewonden door de koster. Daarna werden de gewichten verwijderd. Nu is een opwindsysteem met gewichten opnieuw geïnstalleerd. Het uurwerk heeft ook zijn slingerfunctie teruggekregen en het wordt voortaan electronisch gelijkgezet met de atoomklok die de exacte tijd aangeeft. De afronding van de omvangrijke restauratie is vastgelegd in tien pagina's tellende voortgangsrapportage, die nu is gecompleteerd met een fotoreportage, lees verder >> 10.04.20

Restauratie torenuurwerk vordert gestaag
Restaurator Daelmans, die het torenuurwerk van de Dorpskerk nu al enkele maanden onder handen heeft, kon dezer dagen melden dat het zogenaamde 'gaand werk' is gerestaureerd. Dit is het gedeelte van het uurwerk dat de wijzers aanstuurt. Nu volgt de afronding van de restauratie van het 'slagwerk'. Tijdens de restauratie is trouwens opnieuw een bewijs gevonden dat het uurwerk ruim honderdvijfitg jaar ouder is dan altijd werd aangenomen. Het is namelijk gebleken dat het slagwerkdeel van het uurwerk alleen de hele uren sloeg. Het slaan van de halve uren werd oorspronkelijk gerealiseerd door middel van een zogenaamde 'dwangslag'. Bij eerdere restauraties in de vorige eeuwen is die oorspronkelijke opzet ongedaan gemaakt. Bij de lopende restuaratie zal die oorspronkelijke dwangslag van de halve uren weer naar de originele situatie worden teruggebracht. Ook deze extra werkzaamheden zullen onder toezicht van de Stichting tot Behoud van het Torenuurwerk  worden uitgevoerd. Zodra de restauratie van het slagwerkgedeelte ook is afgerond, volgt een nieuw voortgangsbericht van deze buitengewoon interessante restauratie. Dat het Barendrechtse torenuurwerk nu weer een echt slingeruurwerk is geworden, is te zien op de korte video die in de werkplaats werd gemaakt. Het tikken van de zogenaamde pennengang is goed te horen (met excuses voor de achtergrondmuziek).

terug