Activiteiten 2018 Activiteiten 2018
Terugblik op 2018

Het jaar 2018 heeft voor de Stichting Vrienden van de Dorpskerk (SVDK) in het teken gestaan van de geldwerving voor de restauratie van het torenuurwerk, de klokkenstoel en de luidklok van de Dorpskerk. Het bestuur van de SVDK had toegezegd om het restauratiebudget van € 50.000 voor haar rekening te nemen. In de loop van 2018 was er dankzij bijdragen van diverse Vrienden reeds een bedrag bijeengebracht van € 32.000. Op 7 december 2018 is er in de Dorpskerk een diner bij kaarslicht georganiseerd met een groot aantal deelnemers, waarmee het nog onbrekende bedrag werd binnengehaald. Een terugblik. . . 

Bonney Bee steunt restauratie uurwerk Dorpskerk
Kunstenares Margo Boers steunt de restauratie van het uurwerk van de Dorpskerk met een cheque van 150 euro. Het torenuurwerk van de Dorpskerk behoort tot de oudste torenuurwerken van het land. Het uurwerk, de luidklok en de klokkenstoel zijn aan restauratie toe. De stichting Vrienden van de Dorpskerk voert daar actie voor. Onder de naam Bonney Bee beschildert Margo Boers kerstballen. Daarmee is ze inmiddels landelijk bekend. Ze moet de afgelopen tien jaar de Dorpskerk al honderden keren geschilderd hebben. Daarom besloot ze iets terug te doen. Tijdens het WinterFeest en op de kerstmarkt van De Kleine Duiker verkocht ze beschilderde kerstklokjes, waarvan de opbrengst bestemd is voor deze restauratie.
   
Op zaterdag 12 januari overhandigde Margo de opbrengst van de actie symbolisch aan Tineke van der Meer, bestuurslid van de vriendenstichting. Van de cheque en de daarbij behorende kerstbal had ze prachtige kunstwerkjes gemaakt. Tineke van der Meer was blij met de steun voor het restauratieproject. De cheque en de unieke kerstbal zijn te zien in de vitrine in de Ontmoeting, de zaal naast de Dorpskerk. 12.01.19

Barendrechter van het jaar 2018
Cees van den Heuvel is onderscheiden met de titel 'Barendrechter van het jaar 2018'. Cees is onder andere als bestuurslid van de Stichting Vrienden van de Dorpskerk de grote motor geweest achter de orgnisatie van het zo succesvolle benefietdiner in de Dorpskerk tn behoeve van de restauratie van het torenuurwerk en de klok. De verkiezing is volgens jury ook een blijk van waardering voor alles wat hij de afgelopen tientallen jaren heeft gedaan voor Barendrecht. Zo was Cees als opticiën jarenlang voorzitter van de Centrum Winkeliers en 25 jaar lang de organisator van de Sinterklaasintocht. Ook is hij voorzitter geweest van De Kleine Duiker. De oorkonde is op 2 januari aan Cees uitgereikt door juryvoorzitter Wouter Gorter. Namens de Dorpskerkgemeenschap feliciteren we Cees en zijn vrouw van harte met deze prachtige onderscheiding. 02.01.19
   
 
Metamorfose Dorpskerk
'Dit huis, een herberg onderweg. . . met liefde opgebouwd, dit gastenhuis voor jong en oud, ligt langs de weg als een oase. . .' 
Op donderdag 6 en vrijdag 7 december 2018 onderging de Dorpskerk een metamorfose. De kerkzaal was in letterlijke zin aangepast voor de functie van 'herberg'. Dit ten behoeve van het benefietdiner van de Stichting Vrienden van de Dorpskerk. Al het meubilair is  de kerk uitgedragen en tijdelijk opgeslagen. De wapenschilden van de grafzerken werden beschermd en de hele vloer werd voorzien van een stjilvolle vloerbedekking. De Tuinzaal van de Ontmoeting werd omgebouwd voor een tijdelijke keukenfunctie (foto boven). Op vrijdag 7 december werden 22 grote ronde tafels en alle 190 stoelen geplaatst. De tafels werden door restaurant Diggels gedekt voor het diner. De Dorpskerk kreeg bovendien prachtige bloemversieringen aangeboden gekregen door het Rozenpakhuys. Het oudste huis van Barendrecht kon zo bijna 200 Vrienden van de Dorpskerk ontvangen (foto onder). Van buitenaf zal de Dorpskerk prachtig worden aangelicht met extra lampen, zodat deze activiteit van de Vriendenstichting de Dorpskerk zowel letterlijk als figuurlijk in de spotlights werden gezet. Voor het fotoverslag, lees verder >>
07.12.18
 

Waarderingsspeld voor Wim Vonk
Zaterdag 15 september werd Wim Vonk onderscheiden door burgemeester Jan van Belzen met de waarderingsspeld van Barendrecht. Wim heeft zich meer dan 30 jaar ingezet voor de Barendrechtse samenleving. Enerzijds heeft Wim als vrijwilliger de Barendrechtse voetbalvereniging BVV gediend in tal van functies. Anderzijds is Wim als voorzitter van de stichtnig Vrienden van de Dorpskerk (SVDK) al vele jaren zeer betrokken bij de instandhouding van de Dorpskerk, het oudste huis van Barendrecht. De SVDK heeft veel financiële middelen ingezameld voor de financiering van de restauratie van de Dorpskerkmuren en het monumentale interieur. Momenteel wordt gewerkt aan de financiering van de restauratie van het torenuurwerk en de luidklok. 
Wij feliciteren Wim van harte met deze prachtige onderscheiding! Lees verder >> 
18.12.18
   

Uniek benefietdiner bij kaarslicht. . . in de Dorpskerk
Met een diner bij kaarslicht gaat de stichting Vrienden van de Dorpskerk geld inzamelen voor de restauratie van het torenuurwerk, de klokkenstoel en de luidklok van de 506-jarige Dorpskerk van Barendrecht. Deskundigen hebben vastgesteld dat  het uurwerk een zodanige cultuurhistorische waard heeft, dat restauratie dringend wordt aanbevolen. Ander onderzoek heeft aangetoond dat ook de luidklok en met name de klokkenstoel, waar de klok in hangt, dringend aan restauratie toe zijn. De Stichting Vrienden van de Dorpskerk heeft toegezegd dit restauratieproject te willen financieren.
Op vrijdagavond 7 december zal de Dorpskerk worden omgetoverd tot een sfeervolle zaal waar ieder die steun wil betuigen aan dit omvangrijke restauratieproject, kan participeren aan dit unieke benefietdiner bij kaarslicht. De kerkenraad van de Dorpskerkgemeente heeft kennis genomen van de plannen van de vriendenstichting en heeft van harte ingestemd met dit eenmalige en unieke geldwervingsproject.

Lees verder >> 21.06.18
   

Bob Bullee komt naar het Dorpskerk benefietdiner
Het bestuur van de stichting Vrienden van de Dorpskerk is hard bezig met de voorbereidingen van het unieke benefietdiner bij kaarslicht dat op vrijdagavond 7 december zal worden gehouden. De belangstelling is groot, er zijn al vele tafels gereserveerd en in optie genomen. Maar er is nog plaats! De bekende Rotterdamse zanger Bob Bullee heeft zijn medewerking toegezegd. De (blinde) Bob Bullee maakte vorige maand grote indruk bij het programma 'The Voice Senior 2018'. Bob maakte al in 2016 naam, toen hij in het programma 'Holland's Got Talent' de derde plaats wist te veroveren met zijn prachtige stem. Ook Trio Peter Ligtermoet zal medewerking verlenen aan de avond. Het benefietdiner wordt georganiseerd om de restauratie van het eeuwenoude torenuurwerk, de klokkentoel en de luidklok te kunnen financieren. Met uw bijdrage van € 150 sponsort u de restauratie en krijgt u een unieke onvergetelijke avond voorgeschoteld in een feestelijk aangeklede Dorpskerk.
Voor de flyer,
lees verder  >>  Meer informatie en aanmelding via diner@dorpskerkbarendrecht.nl  
12.09.18
   

Torenuurwerk en luidklok op erfgoedlijst
Met het oog op de komende restauraties van het eeuwenoude torenuurwerk, de klokkenstoel en luidklok is onderzocht of deze ook door de Rijksdienst voor Cultureel Erfgoed (RCE) officieel als monument erkend zijn. De RCE heeft bevestigd dat het geval is. Ze komen voor op de onlangs nieuw samengestelde 'lijst van klokkenuurwerken' onder nummer 8602. Deze erkenning is van belang met het oog op het aanvragen van subsidies voor de komende restauraties. De kerkrentmeesters van de Dorpskerk zullen op korte termijn In overleg treden met het bestuur van de Stichting Vrienden van de Dorpskerk (SVDK) om tot het aanvragen van een of meer subsidies over te gaan. Dankzij de voortdurende ondersteuning van de SVDK hoeven de kerkrentmeesters geen beroep te doen op de schaarse middelen van de Protestantse Gemeente Barendrecht. 11.09.18

Mooie gift voor restauratie torenuurwerk en luidklok
De Historische Vereniging Barendrecht (HVB) heeft op Open Monumentendag 2018, in samenwerking met The Greenery, een prachtige tentoonstelling verzorgd over de geschiedenis van de Barendrechtse landbouwveiling. Tijdens de tentoonstelling werd er ook daadwerkelijk fruit geveild zoals dat vroeger ging. De € 100 die deze veiling opbracht werd geschonken aan de stichting Vrienden van de Dorpskerk voor de restauratie van het torenuurwerk en de luidklok. De verenigingsbestuursleden Janny Schaap en Joset Verboom overhandigden de cheque aan Dorpskerk-rentmeester Simon Hoek. Hij bedankte namens de Vriendenstichting de HVB en The Greenery voor dit genereuze gebaar. Hij meldde verder dat begin volgend jaar zowel het eeuwenoude torenuurwerk als de klokkenstoel met de luidklok zullen worden gerestaureerd. De voorbereidingen daarvoor zijn inmiddels gestart. 08.09.18
 
 

Omroep overhandigt cheque voor restauratie klok
Medewerkers van omroep Exxact Barendrecht hebben een cheque van 400 euro aangeboden voor de restauratie van het uurwerk van de Dorpskerk. Tijdens het ZomerFeest, dat op 30 juni werd gehouden in de Oude Dorpskern van Barendrecht, heeft omroep Exxact Barendrecht een actie gehouden voor het uurwerk. Bij een levende jukebox konden tegen betaling verzoeknummers worden aangevraagd. Dat leverde maar liefst 400 euro op. De cheque werd dinsdag 14 augustus in de studio overhandigd aan kerkrentmeester Simon Hoek. Hij kreeg de cheque uit handen van Renée Ranti-Prins, bestuurslid van de Stichting Evenementen Dorpskern Barendrecht, de stichting die het ZomerFeest organiseert. Het geld zal worden overgemaakt aan de Stichting Vrienden van de Dorpskerk, die de financiering van de komende restauratie van het torenuurwerk, de luidklok en de klokkenstoel zal verzorgen. Lees verder >> 14.08.17
 
 

Prachtige gift voor restauratie luidklok Dorpskerk
De stichting Vrienden van de Dorpskerk heeft deze week een prachtige anonieme gift ontvangen van € 3000 ten behoeve van de restauratie van de luidklok. Het stichtingsbestuur en de Dorpskerkrentmeesters zijn bijzonder dankbaar voor dit genereuze gebaar en hopen dat dit ook anderen zal inspireren om een bijdrage te leveren aan de restauratie van de eeuwenoude luidklok, de klokkenstoel en het torenuurwerk. Alle schenkingen, groot en klein, eenmalig of meerjarig zijn van harte welkom op de rekening van de stichting Vrienden van de Dorpskerk (SVDK), die de genoemde drie restauratieprojecten zullen gaan financieren. Het rekeningnummer van de SVDK is NL38 RABO 0355 3629 45. Natuurlijk kunt u de restauraties ook ondersteunen door deelname aan het benefietdiner bij kaarslicht (zie onderstaand artikel). 06.07.18

 
   

terug