Activiteiten 2016 Activiteiten 2016
Activiteiten 2016

Het stichtingsbestuur heeft in 2016 geen specifieke geldwervingsacties gevoerd. De restauratiewerkzaamheden van het monumentale interieur, die door en via de stichting zijn gefinancierd, werden door het bestuur op de voet gevolgd. Het bestuur was ruim vertegenwoordigd bij de feestelijke oplevering van deze restauratie op 18 juni 2016. Namens het stichtingsbestuur heeft de heer Cees van den Heuvel het woord gevoerd.

Verslag van een feestelijke oplevering
Al degenen die op 18 juni de feestelijke oplevering van de restauratie van het monumentale interieur van de Dorpskerk heeft meegemaakt, kijken terug op een prachtige mijlpaal in de eeuwenlange geschiedenis van de Dorpskerk. Op nevenstaande foto wordt het gerestaureerde Tiengebodenbord onthuld door de burgemeester en de Ambachtsheer van Barendrecht, daarin bijgestaan door de oudste en jongste nazaat van het echtpaar Westra - Jelsma. Dit echtpaar heeft het bord ruim honderd jaar geleden geschonken aan de Dorpskerk.
Voor al degenen die die bijeenkomst moesten missen, is er een uitgebreid verslag gemaakt. Dit verslag vormt tevens de afronding van de hele serie van voortgangsverslagen van het restauratieproject. Lees verder >>  De complete serie verslagen staan hieronder, onder op deze pagina. 11.07.16
   

Een Vriendengift
Vanmorgen vond kerkrentmeester Simon Hoek een envelop in zijn brievenbus gericht aan de Vrienden van de Dorpskerk. In de envelop een kaart met daarop foto's van de kansel, de boerenbank en het Tiengebodenbord. (zie foto). De tekst luidt: 'Omdat wij de aktie voor het Tiengebodenbord hebben gemist, deze bijdrage voor de nieuwe doopschaal'. Daarbij gevoegd een gift van honderd euro! Zoals gemeld tijdens de opleveringsbijeenkomst heeft de kerkenraad van de Dorpskerkgemeente besloten om de in 2010 gestolen zilveren doopschaal te vervangen. Die doopschaal past zowel in de koperen doopschaalhouder die dateert uit 1664 als in de nieuwe hardstenen doopvont.
Langs deze weg wordt deze Vriend(in) van de Dorpskerk hartelijk bedankt voor dit genereuze gebaar! 23.06.16
 

 

Legaat voor Vrienden van de Dorpskerk
Aan de vooravond van de feestelijke oplevering van de restauratie van het Dorpskerkinterieur kan het bestuur van de Vriendenstichting melden dat zij een legaat van € 5000 heeft ontvangen voor de instandhouding van de Dorpskerk! Het stichtingsbestuur is bijzonder dankbaar voor dit genereuze gebaar! Wilt u ook een bijdrage leveren om het oudste (en misschien wel mooiste) huis van Barendrecht in stand te houden?  Dat kan via een eenmalige of meerjarige schenking of via een legaat in uw testament . . . . 17.06.16

Feestelijke oplevering restauratie
Al meer dan 500 jaar is de Dorpskerk een Godshuis, een huis waar ‘leren, vieren, dienen en delen’ centraal stond én staat. Het is ook ‘een dak boven wat hoofden’ en ‘een schuilplaats’ voor zoveel mogelijk Christenen en andere burgers van Barendrecht. Natuurlijk is de Dorpskerk ook het ‘oudste huis van Barendrecht’ en een internationaal beschermd rijksmonument. Vele eeuwen hebben gemeenteleden en predikanten hun bijdrage geleverd om het oudste huis ook het ‘mooiste huis voor de Heer’ te laten zijn. Sinds de viering van het 500-jarig bestaan wordt veel gedaan om het kerkgebouw ook het best onderhouden gebouw van de PG Barendrecht te laten zijn, en daarbij wordt gestreefd om dat zoveel mogelijk extern te financieren! Op zaterdagmorgen 18 juni vieren we de oplevering van de restauratie van het monumentale interieur van de Dorpskerk. Dankzij deze en voorgaande restauraties is de kwaliteit van het kerkgebouw voor vele decennia geborgd. Graag nodigen wij u uit om de feestelijke opleveringsbijenkomst, die om 10.00 uur begint, bij te wonen. Lees verder >> 28.05.16
   

Alle voortgangsreportages op een rij
Sinds de start van het restauratieproject van het monumentale kerkinterieur in augustus 2015 heeft verantwoordelijk kerkrentmeester Simon Hoek met enige regelmaat voortgangsrapportages gemaakt. Zowel de werkzaamheden in de Dorpskerk, als die in de ateliers van de beide restauratoren worden, compleet met foto's, uitgebreid beschreven. U vindt ze op deze pagina, maar voor uw gemak staan ze hier op een rijtje:
* 1e rapportage, week 35 - 2015, lees verder >>           *  2e  rapportage, week 39 - 2015, lees verder >>
* 3e rapportage, week 48 - 2015, lees verder >>           *  4e  rapportage, week 50 - 2015. lees verder >>
* 5e rapportage, week 02 - 2016, lees verder >>           *  6e  rapportage, week 05 - 2016, lees verder >>
* 7e rapportage, week 09 - 2016, lees verder >>           *  8e  rapportage, week 10 - 2016, lees verder >>
* 9e rapportage, week 16 - 2016, lees verder >>           * 10e rapportage, week 18 - 2016, lees verder >>

Ruimere mogelijkheden voor meerjarige schenkingen
Sinds 2014 is het mogelijk om meerjarige schenkingen aan Algemene Nut Beogende Instellingen (zoals de stichting Vrienden van de Dorpskerk) te doen zonder notariële akte. Onze stichting heeft al eerder meerjarige schenkingen ontvangen, die werden in het verleden met een notariële akte bezegeld. Voor onze stichting zijn meerjarige schenkingen een welkome aanvulling naast grote en kleine incidentele schenkingen en legaten. U kunt in uw schenkingsovereenkomst opnemen dat uw schenking is bestemd voor ‘de instandhouding van de Dorpskerk’ (dus een algemene formulering), maar u kunt in overleg met onze penningmeester ook een meer specifieke bestemming geven aan uw meerjarige schenking. (bijvoorbeeld de restauratie van het monumentale uurwerk of een ander specifiek onderdeel.)
Wij bevelen aan om de door de Belastingdienst opgestelde modelovereenkomst hiervoor te gebruiken. U kunt die modelovereenkomst hier downloaden >>.

Bijdrage Prins Bernhard Cultuurfonds ontvangen
Dezer dagen heeft de penningmeester van de stichting Vrienden van de Dorpskerk een subsidie ontvangen van € 15.000. Een 'vriendin' van de Dorpskerk heeft (vanuit privévermogen) bewerkstelligt dat het Prins Bernhard Cultuurfonds  deze subsidie heeft verleend aan de restauratie van het monumentale houten Dorpskerkinterieur. Dit (al eerder toegezegde) bedrag vormt een onmisbaar element in de financiering van het gehele project door onze vriendenstichting. Het stichtingsbestuur en de kerkentmeesters van de Dorpskerk zijn de betreffende 'vriendin' van de Dorpskerk en het PBC-fonds bijzonder dankbaar voor dit grootse gebaar! 21.01.16
   
terug