Activiteiten 2015 Activiteiten 2015
Terugblik op 2015

De activiteiten van de stichting stonden in het jaar 2015 in het teken van de uitwerking van de financiële ondersteuning van de restauratie van het monumentale houten interieur van de Dorpskerk. De in 2014 geslaagde kerkveiling bracht het prachtige bedrag op van € 11.430. Daarnaast ontving de stichting enkele geoormerkte schenkingen van Vrienden van de Dorpskerk. Bovendien stelde een lid van de Dorpskerkgemeente een bedrag van € 15.000 ter beschikking via het Prins Bernhard Cultuurfonds. Dit bedrag werd in 2016 ontvangen.

Een feestje in de Dorpskerk (1)
Wethouder Ingeborg Monhemius onthulde 25 juni bij de Dorpskerk het officiële monumentenschildje dat de Rijksdienst voor Cultureel Erfgoed heeft laten ontwerpen voor alle rijksmonumenten in Nederland. Dit gebeurde in aanwezigheid van leden van de gemeentelijke monumentencommissie, kerkbestuurders en Vrienden van de Dorpskerk. Het nieuwe schildje brengt de nationale erkenning als rijksmonument tot uitdrukking. Sinds 2012 draagt de Dorpskerk met trots als enige monument in Barendrecht ook het zeldzame blauw-witte schildje. Lees verder >> 25.06.15

 
 

Een feestje in de Dorpskerk (2)
In aansluiting op de plaatsing van het monumentenschildje (zie separaat artikel) zijn in de Dorpskerk donderdagmiddag 25 juni de handtekeningen gezet voor de restauratie van het eeuwenoude houtwerk van het 'oudste huis van Barendrecht'. Dit gebeurde in aanwezigheid van wethouder Ingeborg Monhemius (cultuur en monumentenzorg) en verantwoordelijk kerkrentmeester Simon Hoek. Lees verder >> 25.0615

   

Groen licht voor restauratie interieur Dorpskerk
Zowel het bestuur van de Stichting Vrienden van de Dorpskerk (SVDK) als het College van Kerkrentmeesters van de Protestantse Gemeente Barendrecht (CvK) hebben ingestemd met de uitvoering van de restauratie van het monumentale interieur van de vijf eeuwen oude Dorpskerk! Daarmee wordt een nieuwe  stap gezet om 'het oudste huis van Barendrecht' in een topconditie te kunnen overdragen aan komende generaties. Het gehele project wordt gefinancierd door de vriendenstichting, met ondersteuning van het Prins Bernhard Cultuurfonds! De opdracht wordt verleend aan het bedrijf Hekkers & van 't Spijker te Wilp. Meer informatie over dit gespecialiseerde bedrijf vindt u op  >> www.hekkers-spijker.nl De werkzaamheden zullen na de vakantieperiode aanvangen. Op onze website zal uitgebreid verslag worden gedaan van de werkzaamheden.  Een woord van dank aan alle Vrienden van de Dorpskerk, aan degenen die hebben meegewerkt aan de Kerkveiling en aan het Prins Bernhard Cultuurfonds, is dan ook op zijn plaats! 04.06.15

 
   
terug