Activiteiten 2014 Activiteiten 2014
Terugblik op 2014

Fantastisch resultaat Kerkveiling
Opnieuw is gebleken wat een geweldige toegevoegde waarde de Stichting Vrienden van de Dorpskerk (SVDK) heeft voor de instandhouding van de Dorpskerk voor de eredienst, als monument en als cultureel erfgoed. Tijdens een door de SVDK perfect georganiseerde Kerkveiling gingen ruim 300 artikelen onder de hamer. Van 's middag 15.00 tot 's avonds 22.00 uur werd er enthousiast geboden op de grote en de kleine aanbiedingen. Aan het eind van de veiling kon Wim Vonk (voorzitter SVDK) het prachtige resultaat van € 11.430 bekend maken. Hij overhandigde een cheque van dit bedrag aan Simon Hoek, de kerkrentmeester van de Dorpskerk. Simon dankte de enorme inzet van allen die de kerkveiling tot zo'n groot succes hebben gemaakt! Hij meldde dat dit resultaat, samen met de reeds eerder ontvangen geoormerkte schenkingen van individuele Vrienden van de Dorpskerk, voldoende is om binnenkort zowel de monumentale kansel, als het Tien gebodenbord én de Boerenbank te kunnen restaureren.  Al met al is de vereiste € 50.000 externe financiering voor dit doel nu bijeengebracht, waardoor de Protestantse Gemeente Barendrecht dit niet hoeft te financieren. Een eindresultaat waarop de Dorpskerkgemeente, de Wijkkerkenraad en de Wijkraad van Kerkrentmeesters buitengewoon trots kunnen zijn! Lees verder >>  22.11.14

Brochure Kerkveiling: 300 artikelen onder de hamer!
De Stichting Vrienden van de Dorpskerk organiseert op zaterdag 22 november van 15.00 tot 23.00 uur in gebouw De Ontmoeting een kerkveiling waarvan de opbrangst bestemd is voor de financiering van de restauratie van het monumentale interieur van de Dorpskerk. Zowel de eeuwenoude kansel, als het Tiengebodenbord en de Boerenbank zijn - op basis van deskundig onderzoek - hard toe aan een restauratie. Er zijn al schenkingen gedaan via de Vriendenstichting voor dit doel. Met het resultaat van de kerkveiling hopen de Vrienden de financiering helemaal rond te krijgen.

Dankzij tal van Barendrechtse bedrijven en vele particulieren zijn er 300 (!!) artikelen waarop geboden kan worden. Naast de veiling is er ook een rad van avontuur! U wordt hartelijk uitgenodigd, neem vrienden en bekenden mee naar deze uniek kerkveiling! In een uitgebreide brochure is alles opgenomen.
Lees verder >> 12.11.14
   

Vrijwilliger in beeld
In 2014 publiceerde de gemeente Barendrecht in haar blad 'Blik op Barendrecht' een interview met Cees van den Heuvel over zijn vrijwilligerswerk voor de Vrienden van de Dorpskerk. Hij gaat hierbij onder andere in op de kerkveiling ten behoeve van de restauratie van de monumentale Dorpskerkkansel.

Lees verder >> 19.08.14

   
terug