Activiteiten 2013 Activiteiten 2013
Terugblik op 2013

Het jaar 2013 stond voor de stichting Vrienden van de Dorpskerk (SVDK) in het teken van de financiering van een tweetal grote onderhoudsprojecten in de Dorpskerk:
*  de restauratie van de muren van de Dorpskerk;
*  de renovatie van het Dorpskerkorgel.
Dankzij enkele meerjarige anonieme schenkingen en een aantal  grotere en kleine schenkingen kon de renovatie van het Dorpskerkorgel geheel worden gefinancierd door de SVDK.

   
Dankzij een grote geoormerkte schenking van een ouder echtpaar uit de Dorpskerkgemeente aan de SVDK kon het restauratieproject van de muren van de noordelijke aanbouw van de Dorpskerk worden uitgevoerd tegelijkertijd met het door de Kerkelijke gemeente uitgevoerde restauratiewerk aan de zuidmuur.
 

terug