Activiteiten 2012 Activiteiten 2012
Terugblik op 2012

Het jaar 2012 stond geheel in het teken van het 500-jarig bestaan van de Dorpskerk.
Op verschillende wijze is de Stichting Vrienden van de Dorpskerk (SVDK) betrokken geweest bij de financiële ondersteuning van diverse jubileumactiviteiten. Dit betreft met name de niet-kerkelijke activiteiten.

Zo heeft de SVDK zich garant gesteld voor de uitgifte van het jubileumboek Vijf eeuwen Dorpskerk.
Dankzij de actie 'Wordt Vriend van de Dorpskerk' kregen ruim honderd personen een 'Vriendencadeaubon', waarmee ze het jubileumboek gratis in ontvangst konden nemen.
Door ook de voorintekening van het jubileumboek te combineren met de Vriendenkring van de Dorpskerk konden enkele honderden nieuwe Vrienden worden ingeschreven.
Een van de Bedrijfs-Vrienden van de Dorpskerk heeft zo'n 1800 witte rozen beschikbaar gesteld voor het project 'Dorpskerk in bloei'.
Dankzij een gehonoreerde subsidieaanvraag van de SVDK bij het Coöperatiefonds van de regionale Rabobank konden alle niet-kerkelijke jubileumactiviteiten worden gefinancierd.

Op twee hoogtepunten van de jubileumviering was de SVDK prominent vertegenwoordigd:

Dat was ten eerste bij het bezoek van ZKH de Prins van Oranje, waar SVDK door twee bestuurleden was vertegenwoordigd in een rondetafelgesprek over de instandhouding van de Dorpskerk. Zowel Wim Vonk als Tineke van der Meer hadden de eer om aan dat gesprek te mogen participeren.

Ten tweede was de feitelijke jubileumviering op 2 mei 2012, waarbij de SVDK-voorzitter een symbolische cheque van € 125.000 overhandigde aan Kerkrentmeester Tineke van der Meer. Dit bedrag werd voor een klein deel besteed aan de jubileumviering en het grootste deel was bestemd voor de renovatie van het Dorpskerkorgel, het eigenlijke jubileumcadeau van de SVDK aan de Dorpskerk.
   

Ga voor een verslag van de vele jubileumactiviteiten in 2012 naar de website >> www.dorpskerkbarendrecht.nl
terug