Jaarverslag 2020 Jaarverslag 2020
ANBI-status
De Stichting Vrienden van de Dorpskerk heeft de ANBI-status.
De belastingdienst heeft onze stichting de status verleend van 'Algemeen nut beogende instelling'. Daardoor kan gebruik worden gemaakt van bepaalde belastingvoordelen bij erven, schenken en giften. Onze penningmeester kan u daarbij behulpzaam zijn.
Meer informatie vindt u ook op de volgende website van de belastingdienst, 
lees verder >>

Elke kleine of grote gift is altijd van harte welkom op rek.nr. NL38RABO 0355 3629 45, ten name van de Stichting Vrienden Dorpskerk Barendrecht! 

Financieel jaarverslag 2020
Het bestuur van de Stichting Vrienden van de Dorpskerk heeft het financiële jaarverslag over 2020 vastgesteld. Vanwege het plotselinge overlijden van Arij Kammeraad eind 2020 en het aanstellen van de nieuwe penningmeester Arend van Oosten is de presentatie van het jaarverslag enigszins vertraagd. In het jaar 2020 werd de laatste fase van de financiering van de restauratie van het torenuurwerk, de klokkenstoel en de luidklok afgerond met een bijdrage ter grootte van ruim € 32.700. In de loop van 2020 werd aan schenkingen en giften een bedrag van bijna € 13.000 ontvangen. Voor komende ondersteuningsprojecten is eind 2020 een bedrag van bijna € 20.000 opgebouwd. Lees verder >> 10.08.21
 
terug