Jaarverslag 2022 Jaarverslag 2022
 
Financieel jaarverslag 2022
Het bestuur van de Stichting Vrienden van de Dorpskerk heeft het financiële jaarverslag over 2022 vastgesteld. In de loop van 2022 werd aan schenkingen en giften een bedrag van ruim € 7000 ontvangen. Voor komende ondersteuningsprojecten is eind 2022 een bedrag van ruim € 26.000 opgebouwd. Lees verder >>  23.12.23
terug